Наш тим

Сања Аризанов

Добро работење, дава добри резултати. Кога вложувате малку повеќе, резултатите стануваат натпросечни. Ми стана сосема јасно, дека 40 саати неделно е работно време, а сè над тоа е кариера.

Катерина Китоска

Основната улога како советник ја остварувам преку поддршка на најголемите аспирации на своите клиенти и нивните семејства, со цел хармоничен и радосен семеен живот.

©2020 by First Five Association. 

Аминта Трети 58/1-15, IV кат

1000 Скопје

www.firstfivemk.com

+389 72 697 481

+389 2 3 126 135