Savetnici za Dojenje

Novorodjenče ima samo tri prohteva. Toplinu majčinog zagrljaja, majčino mleko i sigurnost koju oseća u prisustvu majke. Dojenje zadovoljava sva tri. To je jedan od faktora koji će imati isključivo važnu ulogu u životu vašeg deteta, kako fizički tako i emocionalno. Osim za bebu, dojenje je važno i za vas, za vaše telo i vaše zdravlje. Možda dojenje nije prihvatljiv izbor za svaku majku, no je svakako najbolji izbor za svaku bebu. Naši savetnici za dojenje rade kao savetnici sa jasnim i potpunim razumevanjem da odluke o dojenju donosi majka, koja može da ima različite ciljeve i vrednosti od savetnika. Saglasno tome, njihova glavna uloga je da obezbede informacije bazirane na dokazima i da podržavaju majke preko individualnih i grupnih sastanaka, putem telefona ili onlajn. Usluge naših savetnika za dojenje su besplatne.

Savetnici za Dojenje