Izveštavanje

Danas svaka organizacija ima potrebu za finansijskim izveštavanjem. Finansijsko izveštavanje i analiza su postali ključni za sve biznise, budući da su finansijski izveštaji neophodni da se procene finansijske performanse kompanije. Preko finansijske analize, kompanija otkriva da li ostvarene performanse su odlične, dobre ili loše. No, pre svega je potrebno finansijsku analizu da koristimo za planiranje i kreiranje strategije. Da li će u narednoj godini kompanija imati rast? Na osnovu čega – diverzifikacija, segmentacija, proširenje? Da li će izabrana strategija privući finansijska sredstva i investitore? Da li je kompanija usaglašena sa standardima izveštavanja? Da li ima promena u standardima koji će uticati na kompaniju u narednoj godini?
Naša uloga je da pomognemo našim klijentima da reše ova pitanja i da unapede procese kako u finansijskom izveštavanju i analizi, tako i u integralnoj upotrebi analize u strategijskim odlukama kompanije.

Izveštavanje