ММСП Консалтинг

Нашите советодавни и консалтинг услуги главно се насочени кон микро, малите и средните претпријатија, вклучувајќи ги и стартапи. Тука сме да помогнеме да ги насочите вашите идеи и стратегии и да ги обликувате во одржлив бизнис. Ние ги предизвикуваме вашите претпоставки, пополнуваме празнини во размислувањето. Бизнис план не е документ, што стои во фиока или се покажува во банка или АВРМ, тој е алатка за постигнување на одредена цел. Цел на вашата компанија, вашата деловна идеја. Ние даваме конкретни консултантски услуги на претприемачи за да им помогнеме да ја максимизираат својата позиција и да постигнат финансиски и деловен успех. Нашиот фокус е вашиот успех и раст.

ММСП Консалтинг