Бизнис Стрес Тест

Долго време Стрес Тест на капитал беше алатката што ја користат само финансиски организации – банки, осигурителни компании, инвестициони фондови и слично. Веруваме дека секоја нефинансиска компанија треба да донесе аналоген пристап кон „докажување на иднината“ на сопствениот капитал. Ние користиме поширока, стратешка дефиниција на стресот што опфаќа не само традиционални макроекономски, општествени ризици иако што се каматни стапки, рецесии, цени на нафтата и експропријација - туку и фактори како што се технолошки промени и иновации, преземања и спојувања, сајбер ризици. Компаниите носат несоодветни стратешки решенија или работат само со оперативни планови- дури и во бенигна економска и геополитичка клима лесно можат да се најдат пред голема опасност за опстанок и продолжување на работа. Ние веруваме дека стресот е симетричен и заканата може да дојде како од опасности, така и од пропуштени можности.
Поради тоа на нашите клиенти им овозможуваме да ја тестираат нивната компанија на стрес според прилагодена алатка за нефинансиски компании.

Бизнис Стрес Тест