Достапно онлајн

Социјално претприемништво

Социјално претприемништво - пробоно консалтинг сесија

  • 45 minutes
  • Онлајн

Контакт

+38972697481

sarizanov@firstfivemk.com